Puolihitas-arvonnan ohjeet ja säännöt – Asunto Oy Helsingin Linnavuorenpuisto

Asunto Oy Helsingin Linnavuorenpuisto rakennetaan Helsingin Tankovainion alueelle osoitteeseen Tankomäenkatu 11, 00970 Helsinki. Se on 28 asunnon kerros- ja rivitaloyhtiö, johon tulee puolihitas-asuntoja. Asuntojen ensimyyntihinta on rajoitettu kaupungin toimesta, mutta asuntojen jälleenmyynnissä ei ole hintasääntelyä. Yhtiö rakennetaan Helsingin kaupungin vuokratontille.

Puolihitas-asunnon hakeminen
Osto-oikeus Asunto Oy Helsingin Linnavuorenpuiston asuntoihin suoritetaan arvonnalla hakuaikana 1.-10.1.2020 hakeneiden kesken. Osto-oikeuden arvontaan voi osallistua kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt hakulomakkeen täyttämällä www.linnavuorenpuisto.fi -sivustolla. Lomakkeelta tulee ilmetä hakijan/hakijoiden nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä perheellisiltä myös tiedot perhetilanteesta: lapsen/lasten nimi ja syntymäaika tai tieto raskaudesta tai adoptioprosessista.

Hakija voi osallistua arvontaan ainoastaan yhdellä hakemuksella joko yksin tai hakijataloutena yhdessä muiden hakijoiden kanssa. Kaikki hakijatalouteen kuuluvat tulee kirjata hakemukseen. Hakemukseen voi merkitä haettavaksi 1-3 asuntoa. Puolihitas-asunnoissa ei ole samanlaista omistamisrajoitusta kuin Hitas-asunnoissa.

Mikäli hakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja tai hakija on jättänyt useampia hakemuksia, hakijan hakemus/hakemukset hylätään. Muulla tavoin tai hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon asuntoja arvottaessa.

Hakija
Arvontaan osallistuvan on oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen, luonnollinen henkilö. Lapsiperheillä on arvonnassa etusija perheasuntoihin. Perheasunnoiksi luetaan kolme huonetta ja keittiö sekä sitä suuremmat asunnot. 

Arvonta
Arvonta suoritetaan hakuajan päättymisen jälkeen 13.1.2020 Kuivinen LKV Oy:n tiloissa Museokatu 3, 00100 Helsinki. Arvontatilaisuudessa ovat läsnä rakennuttajan Bafo CC Oy:n, vä-litysliike Kuivinen LKV:n sekä Helsingin kaupungin Asuntopalvelut-yksikön edustajat.

Ilmoitamme kunkin asunnon arvonnassa sijoille 1-5 arvotuille hakijoille/hakijatalouksille sähköpostitse ja/tai puhelimitse 14.1.2020 alkaen, millä sijalla hakija/hakijatalous asunnossa/asunnoissa on.

Arvonnassa ensimmäisen sijan saanut hakija/hakijatalous saa ensimmäisenä mahdollisuuden asunnon ostamiseen. Kullakin hakijalla /hakijataloudella on yhteydenotosta lukien viisi (5) arkipäivää aikaa harkita, haluaako hakija/hakijatalous ostaa arvonnan perusteella hänelle tarjotun asunnon.

Mikäli hakija/hakijatalous ilmoittaa halukkuudesta ostaa tarjottu asunto, asunnosta tehdään kirjallinen varaussopimus. Varaus vahvistetaan maksamalla 1 000 euron suuruinen varausmaksu Kuivinen LKV Oy:n asiakasvaratilille viimeistään sovittuna eräpäivänä. Mikäli varausmaksua ei suoriteta viimeistään sovittuna eräpäivänä, peruuntuu varaus ja oikeus tehdä kyseistä asuntoa koskeva kauppa siirtyy arvonnassa seuraavalle sijalle tulleelle hakijalle/hakijataloudelle.

Hakija/hakijatalous voi olla vain yhdessä asunnossa ensimmäisellä sijalla. Tilanteessa, jossa sama hakija/hakijatalous tulee arvonnassa ensimmäiselle sijalle kahdessa tai useammassa hakemassaan asunnossa, hakija/hakijatalous jää ensimmäiselle sijalle hakemuksessa korkeimmalle etusijalle määrittelemässään asunnossa.

Mikäli arvonnassa ensimmäiselle sijalle tullut hakija/hakijatalous ilmoittaa, ettei halua tehdä kauppaa tarjotusta asunnosta tai mikäli hakijaa/halijataloutta ei tavoiteta viiden (5) arki-päivän kuluessa arvonnan päättymisestä, hakijan/hakijatalouden varaus peruuntuu, ja oikeus siirtyy arvonnassa seuraavalle sijalle tulleelle. Seuraavalla sijalla olevalla hakijalla/hakijataloudella on yhteydenotosta lukien viisi (5) arkipäivää aikaa harkita ja ilmoittaa, haluaako hakija/hakijatalous ostaa arvonnan perusteella hänelle tarjotun asunnon.

Mikäli arvonnassa sijoille 1-5 arvotut hakijat kieltäytyvät tekemästä asuntoon varaussopimusta arvonnan jälkeen, vapautetaan asunto vapaaseen myyntiin. Mikäli asuntoon ei ole tullut lainkaan hakemuksia, se on vapaasti varattavissa nettisivuilla arvonnan jälkeen 15.1.2020 alkaen.

Arvonnassa saatua osto-oikeutta ei voi siirtää edelleen eikä ostajaksi voi lisätä henkilöitä, joita ei ole ilmoitettu hakemuksella hakijoina.

Kaupassa sovellettavat maksuehdot ja kaupantekoajankohta
Asunnon myyntihinta maksetaan kauppakirjassa määriteltävän maksuaikataulun mukaisina maksuerinä rakennustyön etenemisen mukaan. Alustava maksuaikataulu löytyy haku-aikana kohteen hinnastosta. Bafo CC Oy:llä on kuitenkin oikeus tehdä muutoksia hinnastossa esitettyyn alustavaan maksuaikatauluun.

Kaupantekoajankohta sovitaan kunkin hakijan/hakijatalouden kanssa erikseen, kun Bafo CC Oy on ilmoittanut kaupantekovalmiudesta siten, että kauppa on tehtävä kuitenkin viimeis-tään kahden viikon kuluessa Bafo CC Oy:n ilmoituksesta. Mikäli hakija/hakijatalous ei tee kauppaa kahden viikon kuluessa siirtyy oikeus ostaa asunto arvonnassa seuraavalle sijalle tulleelle.

Kauppakirjaan kirjataan kauppakirjaan perustuvien oikeuksien luovutuksen tai siirtämisen kieltävä ehto ennen omistusoikeuden siirtymistä. Kauppakirja, sen ehdot sekä muut kaupantekoon liittyvät asiakirjat lähetetään asiakkaalle/asiakkaille sähköpostitse etukäteistutustumista varten.

Henkilötietojen käsittely ja tietojen luovuttaminen
Hakijoiden henkilötiedot tallennetaan Kuivinen LKV Oy:n asiakasrekisteriin. Lue tietosuojaseloste: http://kuivinenlkv.fi/tietosuojaseloste/. Hakijoiden henkilötiedot luovutetaan Helsingin kaupungin asumispalvelut -yksikölle.

Bafo CC Oy tai Kuivinen LKV OY eivät julkaise arvonnassa voittaneiden eikä arvontaan osallistuneiden nimi- tai henkilötietoja.

Klikkaa tästä hakulomakkeeseen »